Lek. stom. Barbara Kaczmarczyk

specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej

Panel Pacjenta

   

Lek. stom. Barbara Kaczmarczyk

Jedna z najbardziej uznanych specjalistek w zakresie precyzyjnej mikrochirurgii tkanek miękkich. Wieloletnia współpracowniczka Kliniki, wyjątkowo ceniona i uznawana przez pacjentów. Absolwentka Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1989-1999 asystentka w I Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie. Organizatorka i wykładowca kursów z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Autorka i współautorka wielu publikacji fachowych, członkini towarzystw stomatologicznych, uczestniczka kongresów krajowych i zagranicznych o tematyce chirurgicznej oraz licznych kursów szkoleniowych dotyczących stomatologii zachowawczej, chirurgii szczękowo-twarzowej, periodontologii i chirurgii przyzębia.

CT 3d CT 3d

TOMOGRAFIA


IMPLANTY IMPLANTY

ASTRA - DENTSPLY